Međimurski kratki opskrbi lanac

„Najbolje ‘z Međimurja“

 

Definicija Europske Unije za KOL: “Pod KOL-om se obično podrazumijevaju lokalni proizvođači koji zajedno djeluju u cilju promocije lokalnog tržišta poljoprivrednih proizvoda. Takva partnerstva pomažu u unapređenju ruralnog razvoja, stvarajući nove načine prodaje lokalnih poljoprivrednih proizvoda te na taj način privlače nove kupce. Partnerstva njeguju suradnju između lokalnih poljoprivrednih gospodarstava, turizma i prehrambenog sektora.“

 

U sklopu AgriShort projekta jedna od aktivnosti je uspostava kratkih opskrbnih lanaca u prekograničnom području Hrvatske i Mađarske. U Međimurskoj županiji su, na temelju terenske evaluacije svakog prijavljenog poljoprivrednog gospodarstva, odabrani najkvalitetniji proizvođači i najbolji proizvodi pod zajedničkom oznakom „Najbolje ‘z Međimurja“.

U kratko opskrbnom lancu „Najbolje ‘z Međimurja“ u samome središtu pozornosti je proizvođač zajedno s najboljim proizvodima koje on predstavlja. Proces proizvodnje, prerade i plasmana proizvoda je na visokom stupnju transparentnosti i sljedivosti što znači da je ključno i lokalno porijeklo sirovine iz koje je proizveden krajnji proizvod.

U nastavku možete pronaći osnovne informacije o projektu AgriShort  koji je omogućio osnivanje kratkog opskrbnog lanca  „Najbolje ‘z Međimurja“.

 

Naziv projekta: Uspostava kratkih opskrbnih lanaca i konkurentnog poljoprivrednog sektora u prekograničnom području kroz institucionalnu suradnju

Akronim: AgriShort

Vodeći partner: Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA

Projektni partneri:            PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačka županije

Zala Termálvölgye Egyesület

Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Ukupna vrijednost projekta: 206.727,05 EUR

Udio financiran iz EU: 175.717,97 EUR

Razdoblje provedbe: 1. svibnja 2017. – 31. kolovoza 2018. godine

Program: Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Prioritetna os 3: Suradnja – Poboljšanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava

 

Projekt AgriShort usmjeren je na poticanje suradnje i edukacije predstavnika službi i institucija u poljoprivredno – prehrambenom sektoru s ciljem uspostave kratkih opskrbnih lanaca u prekograničnom području Mađarske i Hrvatske. Vodeći partner na ovome projektu je Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA. Uz REDEA-u, na projektu sudjeluje još jedan hrvatski partner, PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije te dva partnera iz Mađarske: Zala Termálvölgye Egyesület i Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Opći cilj projekta predstavlja povezivanje predstavnika institucija i službi te poticanje prijenosa znanja i vještina koje su neophodne za pružanje podrške razvoju poljoprivredno – prehrambenog sektora u prekograničnom području.

Specifični cilj projekta je unaprjeđenje institucionalnih kapaciteta kroz uvođenje modela kratkih opskrbnih lanaca kako bi se potaknulo njihovo aktivno uključivanje u razvoj poljoprivredno – prehrambenog sektora.

Ciljne skupine AgriShort projekta su:

 • lokalna razina: jedinice lokalne samouprave, različiti oblici poljoprivrednih udruženja kao što su udruge, zadruge i klasteri
 • županijska razina: jedinice regionalne samouprave, lokalne akcijske grupe
 • nacionalna razina: institucije koje pružaju podršku razvoju poljoprivredno – prehrambenog sektora, institucije koje djeluju na području tržišta rada, obrazovne institucije te šira javnost.

Implementirane aktivnosti u sklopu AgriShort projekta:

 1. izrada dviju studija: „Analiza stanja u poljoprivredno – prehrambenom sektoru“
 2. organizacija sastanka sa stručnjacima za potrebe izrade zajedničkog dokumenta „Kratki opskrbni lanci u prekograničnom području“
 3. izrada zajedničkog dokumenta: „Kratki opskrbni lanci u prekograničnom području“
 4. organizacija zajedničke radionice: „Jačanje kapaciteta institucija s ciljem osnivanja kratkih opskrbnih lanaca“
 5. organizacija zajedničke radionice: „Razvoj poljoprivredno – prehrambenog sektora kroz kratke lance opskrbe“
 6. izrada smjernica za predstavnike institucija i službi: „Vodič za uspostavu kratkih opskrbnih lanaca?“
 7. organizacija dvaju studijskih putovanja u Austriju
 8. organizacija treninga za radnu skupinu koja će raditi na osnivanju KOL-ova
 9. identifikacija potencijalnih članova kratkih opskrbnih lanaca te osnivanje formalnog ili neformalnog udruženja
 10. priprema poslovnih planova za novo – osnovane kratke opskrbne lance
 11. izrada vizualnog identiteta za novo – osnovane kratke opskrbne lance
 12. razvoj IT sustava za mađarske i hrvatske kratke opskrbne lance.

 

Doprinos rezultatima Programa:

 • broj događaja koji su usmjereni podizanju svijesti javnosti s ciljem promicanja održivog razvoja: 11
 • broj organiziranih događanja u sklopu projekta: 21
 • broj osoba na koje projekt imao izravan pozitivan utjecaj: 490
 • broj novoizrađenih dokumenata i studija: 4
 • broj novih metoda i foruma za prijenos znanja stvoreni u okviru projekta: 1 web stranica s online forumom za prijenos znanja
 • broj kratkih opskrbnih lanaca osnovanih na pograničnom području u okviru projekta: 4.

Rezultati provedbe projekta:

 • novo znanje
 • kvalificirano osoblje u javnim ustanovama
 • razmjena iskustva
 • jačanje svijesti ustanova o značaju suradnje i poljoprivredne proizvodnje
 • stvaranje mreže zastupnika ustanova
 • stvaranje novih modela za suradnju (KOL)
 • poticanje održivog ekonomskog rasta u lokalnim zajednicama.